Chào mừng bạn đến với nhóm

ECOBIOMOD

Nhóm EcoBioMOD tập trung nghiên cứu ứng dụng toán học trong lĩnh vực địa - sinh thái, thực hiện phân tích các dữ liệu khác nhau để xây dựng và phân tích các mô hình toán mô phỏng các quá trình sinh thái, sinh học và môi trường. Các mô hình này được xây dựng dựa trên mô phỏng toán học và mô phỏng lại các quá trình địa - sinh thái phức tạp. Kết quả các mô hình dự báo được sự thay đổi của các hệ sinh thái trong bối cảnh các điều kiện môi trường thay đổi như tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu hay ô nhiễm môi trường

Chào mừng bạn đến với nhóm

ECOBIOMOD

Nhóm EcoBioMOD tập trung nghiên cứu ứng dụng toán học trong lĩnh vực địa - sinh thái, thực hiện phân tích các dữ liệu khác nhau để xây dựng và phân tích các mô hình toán mô phỏng các quá trình sinh thái, sinh học và môi trường. Các mô hình này được xây dựng dựa trên mô phỏng toán học và mô phỏng lại các quá trình địa - sinh thái phức tạp. Kết quả các mô hình dự báo được sự thay đổi của các hệ sinh thái trong bối cảnh các điều kiện môi trường thay đổi như tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu hay ô nhiễm môi trường

Hướng tiếp cận của chúng tôi

Xây dựng mô hình dựa trên dữ liệu

Lĩnh vực nghiên cứu

Nghiên cứu của chúng tôi nhằm mục đích phát triển các kỹ thuật mô hình hoá để mô phỏng các quá trình tương tác địa - sinh thái

Mô hình hoá địa - sinh thái vùng cửa sông

Một trong những chủ đề nghiên cứu chính chúng tôi tập trung sâu là phát triển các mô hình sinh học sinh thái cho hệ sinh thái vùng cửa sông để phục vụ công tác quản lý. Chúng tôi đã phát triển các mô hình phức tạp với nhiều cấp độ ..

Phản ứng của hệ sinh thái vùng cửa sông dưới sự tác động của biến động môi trường

Chúng tôi nghiên cứu và phân tích các tác động của biến đổi môi trường (đặc biệt là biến đổi khí hậu) lên sự phát triển của các hệ thực vật vùng cửa sông bởi vùng cửa sông đặc biệt nhạy cảm với tác động của biến đổi khí hậu...

Mô hình hoá xử lý ô nhiễm với thực vật

Chúng tôi phát triển các mô hình mô phỏng các quá trình hấp thu chất ô nhiễm trong nước, đất và thực vật ( hay còn gọi là phytoremediation),...

Mô hình hoá các quá trình sinh hoá

Wastewater treatment process

Mô phỏng các quá trình sinh hoá của hệ thống xử lý nước thải, tính toán hiệu suất xử lý và dự báo chất lượng nước đã xử lý đầu ra trong các điều kiện xử lý khác nhau,..

Nông nghiệp

Mô phỏng quá trình chuyển hoá thuốc bảo vệ thực vật trong môi trường

Mô phỏng sự vận chuyển, chuyển hoá của thuốc trừ sâu trong đất nông nghiệp, tính toán lượng tồn dư, tối ưu hoá lượng thuốc sử dụng,..

Các thành viên của nhóm EcoBioMOD

ThS. Nguyễn Hải Đăng

ThS. Nguyễn Thanh Trúc

074_crop

TS. Nguyễn Hoàng Anh

ThS. Lê Vũ Quốc Bảo

ThS. Đinh Kim Chi

Thông tin liên hệ

Điện thoại

+84 763 323 328

Hộp thư điện tử

ecobiomod@gmail.com

Địa chỉ

Ho Chi Minh City University of Technology, Dong Hoa, Di An, Binh Duong

Gửi tin nhắn

Scroll Up
error: Please contact us for more detail! -ECOBIOMOD
viTiếng Việt