Giới thiệu nhóm EcoBioMOD

Nhóm ECOBIOMOD

Chúng tôi là một nhóm nghiên cứu trẻ với sự nhiệt huyết và mong muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực mô phỏng toán học các quá trình khác nhau

Chúng tôi tìm kiếm sự trao đổi và cộng tác với các bạn, đồng nghiệp và chuyên gia để chia sẻ và học tập lẫn nhau trong nghiên cứu và ứng dụng trong lĩnh vực này.

Chúng tôi hy vọng rằng, thông qua nhóm ECOBIOMOD chúng tôi sẽ biết về bạn và chia sẻ với bạn với cùng đam mê và hình thành một cộng đồng liên kết trong lĩnh vực nghiên cứu này. portal we will get to know you and to share with you the same passion and form a connected community in this field of research.

Thành viên

Nhóm gồm những thành viên với nhiều chuyên môn nghiên cứu khác nhau trên tinh thần hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau

Trưởng nhóm

TS. Nguyễn Hoàng Anh

Trưởng phòng - Nhóm trưởng. Lĩnh vực mũi nhọn: Mô hình hoá sinh thái và sinh học, Viễn Thám và GIS, Địa chất môi trường

ecobiomod@gmail.com

anhnguyen.ier@gmail.com

ThS. Nguyễn Thanh Trúc

Nghiên cứu viên tại phòng Tin Học Môi trường - Viện Môi trường và Tài nguyên

Lĩnh vực nghiên cứu: Viễn thám trong khoa học môi trường, dịch vụ hệ sinh thái

ecobiomod@gmail.com

ngthtruc95@gmail.com

ThS. Đinh Kim Chi

Nghiên cứu viên tại phòng Tin Học Môi trường - Viện Môi trường và Tài nguyên

Lĩnh vực nghiên cứu: QUản lý môi trường, mô hình hoá sinh thái vùng cửa sông

ecobiomod@gmail.com

dkchi2012@gmail.com

ThS. Lê Vũ Quốc Bảo

Nghiên cứu viên tại phòng Tin Học Môi trường - Viện Môi trường và Tài nguyên

Lĩnh vực nghiên cứu: Mô hình hoá sinh thái và môi trường

ecobiomod@gmail.com

levuquocbao.env@gmail.com

ThS. Nguyễn Hải Đăng

Nghiên cứu viên tại phòng Tin Học Môi trường - Viện Môi trường và Tài nguyên

Lĩnh vực nghiên cứu: Dịch vụ hệ sinh thái nông nghiệp, Viễn thám

ecobiomod@gmail.com

haidangnguyen122@gmail.com